נתוני התחלות הבנייה ברבעון הראשון של השנה מציגים סיפור אופטימי של התאוששות בענף, אך התמונה יותר מסובכת בהתחשב בנתוני גמר הבנייה, שנשארו נמוכים בצורה חריגה • וגם: ירושלים מבססת את מעמדה כבירת הבנייה של ישראל, עם מספר התחלות הבנייה הרב ביותר