היקף המשכנתאות החדשות ברבעון הראשון זינק ב־15% בהשוואה ל־2020.
המשכנתאות לרכישת דירות ביותר מ־3 מיליון שקל מהוות כבר 20% מהשוק לעומת 15% לפני שנתיים.
עלייה בחלקם של רוכשי דירה שנייה ומעלה.