במגרש ששטחו 4.4 דונמים בנשר על גבול חיפה ניתן לבנות 200 יח"ד להשכרה לסטודנטים ואנשי סגל אקדמי בלבד, 11 אלף מ"ר משרדים, ו-2,600 מ"ר מסחר. היקף ההכנסות מהפרויקט מוערך בכ-350 מלש"ח