ביום שני 9 באוגוסט 2021 מצא פועל את מותו שעה שעסק בעבודות קידוח באתר בנייה בבית שמש. האירוע אירע ככל הנראה במהלך עבודות לקידוח והכנסת כלובים לקדחים. מסיבה שנחקרת על ידי רשויות האכיפה, ניתק הכלוב מתורן המקדח ופגע ככל הנראה בעובד שעסק בהכוונת הכלוב לקראת החדרתו לקדח. נסיבות האירוע וסיבותיו, נחקרות על ידי משטרת ישראל והפיקוח על העבודה. חשוב לציין כי האירוע נגרם בשלבים ההתחלתיים של עבודות הבניה באתר.

מבלי להתייחס ספציפית לאירוע זה, מטה הבטיחות מבקש לחדד את מודעות מבצעי עבודות הבניה ולהביא לתודעתם את התובנה לפיה, אתר בניה – הינו אתר בניה, ללא קשר למספר העובדים ולסוג עבודות הבניה המתקיימות בו. מהרגע שעולים לקרקע ומתחילות בו עבודות הכנה ראשוניות, יש להתייחס אל האתר במלוא כובד הראש, ולקיים שגרה ניהולית מלאה, על פי המפורט בתכנית ניהול הבטיחות של אתר הבניה.
חודשי הקיץ מהווים עליית מדרגה חמורה בכמות התאונות וההרוגים בהן. החום הכבד עושה את שלו.

אני פונה אליכם בקריאה לבדוק את עצמכם באשר לפעילות המונעת הבטיחותית שאתם מבצעים כל יום וכל בוקר מחדש. כל אחד במרחב אחריותו, שיפעל כמיטב יכולתו למנוע את האסון הבא ולשמור על חיי העובדים היקרים שלנו. מבקש מכם התייחסות עמוקה ורצינית לדבריי מאחר והם נוגעים בהצלת חיי אדם. – איל בן ראובן ראש מטה הבטיחות