שתי תאונות קטלניות ב-24 השעות האחרונות. שני הרוגים.
שתי משפחות שכולות בשני ארועים שלא היו צריכים לקרות!
חייבים לעצור ולהפסיק את הקטל.
על כל המנהלים בענף לעצור, לבדוק את כל משימותיהם ולוודא שכל כללי הבטיחות מתמלאים במלואן כל אחד במרחב אחריותו.

עגורן צריח הנמצא בשלבי הקמה, מחץ עובד למוות בתאריך 1.3.21 באור עקיבא.
בהתאם למה שהתפרסם, האירוע אירע ככל הנראה בעת ביצוע עבודות חיווט חשמליות בחוליה האחרונה של העגורן, הכוללת את תא המפעיל ואת המרפסת ('השפיץ').
חוליה זו התמוטטה ומחצה למוות את עובד מצוות ההקמה של העגורן.
נסיבות האירוע המלאות נחקרות על ידי משטרת ישראל ומנהל הבטיחות בעבודה.

מטה הבטיחות שהגיע למקום ולמד את האירוע הקשה מבקש לחדד כללים אלה:
כלל ראשון – בעת הקמת עגורן צריח לא מנתקים בשום אופן את מנוף העזר מהשפיץ, או מכל לויה אחרת, אלא רק לאחר התקנתו על גבי העגורן.
כלל שני – יש לבצע את עבודת החיווט החשמלי בסיום הקמת העגורן לאחר שה"שפיץ" מחובר לעגורן ולא כאשר עומד בסמוך לו על משטח שטיב שביסוסו לא ידוע.
מוכנות היא העיקר – דגשים מקצועיים בהרכבת עגורני צריח

מינהל הבטיחות פרסם לפני כשנתיים קווים מנחים לבטיחות בהרכבת עגורני צריח ובפירוקם, הכוללים דרישות להבטחת המוכנות הבטיחותית בתחומים אלה:
• כשירות מקצועית של צוות ההקמה או הפירוק.
• הרכב צוות ההקמה או הפירוק.
• עריכת סקר סיכונים.
• עריכת תכנית הקמה או תכנית פירוק.
• מעורבות מבצע הבניה בבטיחות ההקמה או הפירוק של עגורן צריח.
מבצעי עבודות בניה מתבקשים לרענן קווים מנחים אלה לפני כל הקמה או פירוק של עגורן צריח.

בנוסף מתבקשים מבצעי עבודות בניה להקצות זמן מתאים להקמה ולפירוק של עגורני צריח, תוך לקיחה בחשבון שתהליך ההתקנה הינו מורכב, מסובך ורווי סיכונים שנדרש לנהלם ולשלוט בהם.
קבלנים יקרים תאונות הן תופעות שניתן לשלוט בהן ולמנוען.

היו שותפים לחזון לפיו, הבטיחות תקדם תרבות של מצוינות ושל אפס כשלים בתכנון ובביצוע.
שמרו על חיי עובדיכם ועזרו להם לשמור על עצמם