הפער בין הביקוש לבין ההיצע ממשיך לגדול, ומשבר הדיור נעשה חריף יותר • במטרה להתמודד עם המחסור, נציגי המכון לרפורמות מבניות הציעו בכנס "משבר הדיור" של גלובס לעבור למתכונת חדשה, לפיה השיווק והתכנון יהיו בהתאם לביקוש ויכללו מודלים למימון בר-השגה