נוהל פינוי מוסדר של פסולת בניין בהתאם לסעיף 56 (א) (2) לתקנות התכנון והבנייה