מתווה הפיצויים

סומך חייקין – איתי פלב, שותף (רו"ח, עו"ד) KPMG

ינואר 2024