הגופים פרסמו קול קורא להגשת מועמדות, כאשר הזוכים יקבלו מענק של עד 50% מהוצאות הפיתוח. את ההצעות ניתן יהיה להגיש עד ה-18 באוקטובר