מתן תעודות גמר לצורך אכלוס מבנים בתקופת המערכה "חרבות ברזל"