משרד האוצר – מענה כלכלי ללחימה – אוקטובר 2023

למשק, לנפגעים ולתושבי העוטף ומענה בטחוני