לאור המצב הביטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל" ובמטרה להקל ככל האפשר על ציבור הלקוחות והמייצגים,
הנכם מתבקשים לגלות רגישות והתחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק, לרבות בנושאים
הבאים: