מקטע נוסף של מובל סער הושלם בהצלחה,
העבודות בפרויקט ממשיכות להתקדם בדיוק לפי התוכניות
ובקרוב יתחילו החפירות בחלק המרכזי של המובל הענק שינקז את מי הגשמים הישר לים.