נפתחה האפשרות להגיש בקשה ל-2 מענקים:

  1. מענק הוצאות קבועות ינואר-פברואר לעסקים שחוו ירידה מעל 25% במחזור העסקאות בהשוואה לינואר פברואר 2019.
  2. מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה ינואר-פברואר, שחוו ירידה של 40% במחזור העסקאות בהשוואה לינואר-פברואר 2019.

שימו לב, יש הבדלים בין עסק קטן עסק בינוני.

לחצו עבור קישור לעסקים עם מחזור פעילות של מעל 18,000 ₪ (לחברה) ומעל 300,000 ₪ (לעצמאים) עד 400 מיליון ₪ בשנת 2019.
לחצו עבור קישור לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019).