משרד הכלכלה אישר 2 מענקים לעסקים אותם ניתן לנצל באופן מיידי:
1. מענק התאמות לשגרת הקורונה – עבור קידום פעילות העסק בדיגיטל וביצוע התאמות מבנה וריהוט.
2. מענק חיבור לתשתית אינטרנט בסיב אופטי.
התקציב מוגבל, לכן כל הקודם זוכה.