בצל המצב הקשה אליו נקלע תחום הנדל"ן בישראל, רפי אלמליח הבהיר בדיון מיוחד עם בכירי הענף בישראל של פורום Duns 100 כי המנהל יפעל להסרת חסמים כדי לקדם את שיקום האזור. " נביא לממשלה הצעה על אפיק מקביל לוועדות המקומיות שיאפשר הוצאת היתרי בנייה על ידי רשות הרישוי הארצית במנהל התכנון, כדי לעמוד בלוחות זמנים סבירים יותר". היזמים מחו נגד הרשויות: "חסרה היד המתכללת"