מנכ"ל מנהל התכנון החדש רפי אלמליח מכוון לכך שהאגף החדש ילווה גם תוכניות גדולות שמקודמות על ידי יזמים פרטיים, בעוד שהרשות להתחדשות עירונית של משרד השיכון פעלה בשנים האחרונות בעיקר לקידום תוכניות ומסמכי מדיניות בשיתוף עם העיריות