כוכבי הבטיחות – כיצד השפיעה התוכנית על החברות בענף