.הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל תעניק מלגות לימודים לילדי עובדים ומעסיקים בענף הבניין עבור שנת
הלימודים תשפ"ג.