מינהל התכנון מסכם את שנת 2023: נרשמה עלייה של 6.5% בהיקף הדירות המתוכננות ביחס לשנה הקודמת; אושרו 168,370 יחידות דיור; יותר מ-40% מהיקף יחידות הדיור אושרו במסגרת התחדשות עירונית