אחרי המאבקים סביב טיהור שפכים בשכונת הענק במבואות הדרומיים של חיפה, שתוקם על עתודת קרקע משמעותית – יצאו ההיתרים הראשונים