מחירי הדיור עלו ב-1.4% בין אוקטובר לנובמבר 2021 ובכך השלימו עלייה של 10.6% בתריסר חודשים – והגיעו לרמת המחירים הגבוהה זה עשור.
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים צבר עלייה שנתית של 5.6% וישפיע בהתאם על רוכשי דירות על הנייר ועל רוכשים עתידיים.
וגם: באלו מחוזות עלו המחירים באחוזים גבוהים אף יותר?