התוכנית שיזמה רשות מקרקעי ישראל, למתחם חדש לתעסוקה ומגורים במזרח נהריה – משולש בן עמי – תכלול כ-2,338 יח"ד, מהן כ-500 יח"ד לדיור מוגן, כ-200 חדרי מלונאות, וכ-200 יחידות המיועדות לסגל/סטודנטים במרכז הרפואי גליל.