מסלול 282 נבנה בשיתוף פעולה הדוק של ההתאחדות והקרן מול משרד העבודה בהתאם לדרישה של מסלול "רופא" לימוד מהבסיס ואז סטאז'.
מסלול זה אטרקטיבי במיוחד לכניסת כח אדם איכותי חיצוני לענף הבניין- 15 חודשים נטו בלבד עד למנהל עבודה.