יזם חיפאי מבקש להקים בניין מגורים ובו 78 יח"ד ברחוב ניצנים, בכרמל המערבי. ייעוד המגרש ציבורי (חום) ואסור לבנות בו מגורים. יתרה מכך, לתוכנית מתנגדים יותר מ-700 תושבי חיפה, ואפילו מהנדס העיר שאמר כי "יש לדרוש תכנון שיהווה שיפור ביחס לקיים ולא רק שיפור כלכלי יזמי"