זאת, לעומת 589 דירות שהחלו להיבנות בעיר בשנת 2021 – עלייה של 29%. יו"ר ארגון הקבלנים: מבורך, אך רחוק מלהיות מספיק