שכונת "האירוסים" ביוזמת משרד הבינוי והשיכון, כוללת הקמת בניינים בני 8-9 קומות בהם עד 670 דירות, ש-25% לפחות מהן יהיו עד 80 מ"ר. בקומת הקרקע יהיו שטחי מסחר ומבני ציבור