סוף סוף התקבלה החתימה המיוחלת לכתב ההסמכה של הוועדה שעיקר עיסוקה הוא התחדשות עירונית. בחודשים אלה התעכבו פרויקטים עם מאות יחידות דיור