בענף הנדל"ן מזהירים מפני ההשלכות של הירידה החדה בהתחלות הבנייה של דירות חדשות ברבעון הראשון – בעקבות השפעת העלאות הריבית וצמצום הביקושים על הקבלנים