יום העיון שכותרתו:
"עולם התקינה ומרחב ההשפעה של קבלנים על תקנים ואיכות הבניה בארץ" נערך כחלק משיתוף הפעולה עם מכון התקנים והגברת מעורבות התאחדות הקבלנים והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בנושאי התקינה.
במסגרת יום העיון נארח את בכירי הנהלת מכון התקנים בתחום הבניה והתקינה, אשר יישאו דברים ויענו לשאלות.
מדובר בנושאים הנוגעים כל אחד ואחת מאיתנו בעבודתו היומיומית כקבלן בנייה.

יום העיון ייערך בתאריך 20.07.21 בכפר המכביה, בין השעות 08:00 – 12:30.