בתאריך ה 13.09.22 התקיים כנס מעסיקים בנושא עובדים פלשתינאיים בקרית הממשלה בתל אביב, ע״י רשות האוכלוסין וההגירה. נושאי הכנס: החלטות ממשלה, שינוי במבנה הארגוני ותהליכי עבודה, שינויים דיגיטליים, שינויים בקריטריונים, מצ"ב המצגות שהוצגו כנס