המידע על התחלות הבנייה מבוסס בעיקר על סקר קבלנים טלפוני, ולפי בנק ישראל מוטה כלפי מטה כבר יותר מ־15 שנה.
אחד הנתונים המשמעותיים בנוגע למשבר הדיור המתמשך בישראל, לוקה בחסר באופן כל כך שיטתי עד שהלמ"ס עצמה הוסיפה לפרסומיה הסתייגות נסתרת: "הנתונים עשויים להשתנות במידה ניכרת"