דוח הממונה על השכר לשנת 2020 חושף פער במספר עובדי התכנון והבנייה ביחס ליתר גופי השלטון המקומי • זאת בנוסף לשחיקה בשכר העובדים בהשוואה לשנים קודמות • התוצאה: מחסור משווע בעובדים שמוביל לעיכוב משמעותי בבקשות להיתרי בנייה