הנחייה חדשה של רשם הקבלנים להחלפת בעלי כישורים.
מעתה יש להכנס לקישור מטה ולמלא את הטופס על פי ההנחיות.
לצורך הרישום יש להכניס נתונים מ-2 מסמכים מתוך ה-4 הבאים:
תעודת זהות, דרכון, כרטיס אשראי או תעודת עולה. נא הקפידו על מילוי הטופס כראוי. עם משלוח הטופס תקבלו מספר אסמכתא.
את מס' האסמכתא יש לשלוח לחנה במייל, כדי שנוודא שהתהליך מתבצע במסלול ירוק.