איך שנת 2023 נראתה מהצד של חברות המימון בשוק הנדל"ן ומה צופה לנו העתיד? פגשנו את מנהלי חברת מכלול מימון, אורי פז ואיילת רוסק, לשיחה צפופה – על השנה שהייתה, והשנה שתבוא עלינו לטובה