נראה כי חזרתו של "מס רכוש על מקרקעין לא בנויים" מקודמת בשקט על ידי הממשלה, כשהמטרה היא להגביר את השליטה על קצב הבנייה ולמנוע מיזמים להמתין. מה המשמעות של המס הזה מבחינת היזמים והרוכשים?