יום עיון מקצועי לכל החברות בארגון ייערך ביום ג' 9.11.2021 בשעה 09:00 בבית המלון אלמא בזכרון מיעקב.
הזמנות וסדר יום יופצו בנפרד.