נציין כולנו את יום הבטיחות בענף הבנייה.
התאחדות הקבלנים ומטה הבטיחות קוראים לכל חברות הבנייה בישראל להשתתף בפעילויות המתוכננות ליום זה להגברת המודעות, השותפות והאחריות האישית בדגש על מניעת הנפילות מגובה.

הפעילות באתרי הבנייה תכלול:
הדממה של אתר הבנייה למספר שעות במהלכן נעסוק בהיבטי הבטיחות.
לקראת היום אנחנו נעביר לכם:
שילוט ופרסום בשפות שונות.
תעודות הצטיינות לעובדים.
פרסים ממותגים.
הצעות לסדר יום.

במהלך היום יתקיימו פעילויות מגוונות ברחבי הארץ וביניהן:
פנל בשידור ברשתות החברתיות.
פעילויות במערכות חינוך, תנועות נוער ובמרכזי תקשורת.
חשיפת ניידות הדרכה ומיצגי עבודה בגובה לציבור.
טקס מרכזי.
הענקת תעודות הצטיינות – "האתר הבטוח".
הענקת תעודות הסמכה – "כוכב בטיחות".
חשיפה תקשורתית רחבה.