מדי 6 חודשים מפרסם רשם הקבלנים את טבלת הסיווגים להיקפי הפעילות המותרים.
הטבלה המעודכנת מ-1.4.21 פורסמה והיא נמצאת באתר רשם הקבלנים.