משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים הציגו את תוכנית הדיור הממשלתית, שתפעל במטרה להוריד את מחירי הדיור. בין השאר יוקטנו מרווחי הרווח של הקבלנים ותחל שיטת בנייה מתועשת ומהירה