עפ"י החוק שהציעה שרת הפנים, מסלול של הריסה ובנייה מחדש יאפשר הגדלת השטח הבנוי ביחס לבניין שנהרס בשיעור של 400%.
בנוסף יאפשר לעיריות לבחור בין קבלת 15% מהשטח הבנוי לשימושים ציבוריים או היטל השבחה בשיעור של 12.5%-25%.
החוק עובר עכשיו לאישור ועדת הפנים.