הרעה החולה של ענף הנדל"ן היא חוסר הוודאות התכנונית, והפעם קיבלנו אותה על אקסטרים • אך, יש צד חיובי: במקום טלאי חדש לתוכנית מתאר שעבר זמנה, העיריות נוטלות את המושכות