מצ"ב נוהל דרישות הסברה לבקרה על מעבדות מוסמכות לתחום המיגון.
הנוהל מדגיש את חשיבות הזמנת חלונות דו תכליתיים במרחבים מוגנים כמכלול אחד, מיצרן אחד.
פיקוד העורף מבקש להדגיש כי הבדיקות הנערכות על ידו לצורך אישור יצרני חלונות ממ״ד, בוחנות כמכלול את עמידת חלון הפלדה וחלון הזכוכית.
לאור האמור, יש להימנע מרכישת חלונות זכוכית לממ״דים אשר אינם חלק מהמכלול אשר אושר על ידי מכון התקנים בהליך תו תקן (כנדרש בתקנות ההתגוננות האזרחית).
בדיקת עמידה דרישה זאת הינה כמפורט בנוהל מטה.