דוח שפרסמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מצביע על נתונים מחמיאים לחיפה