חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) – התיקון מאריך, בין היתר, את תוקפם של היתר בנייה, החלטת ועדה ותיק מידע, אשר תוקפם פג החל מחודש ינואר 2021 ועד לסוף ספטמבר 2021 – בשנה נוספת ממועד הפקיעה (בתנאים המפורטים).
מצורף נוסח התיקונים שפורסמו + הסבר והנחיות של מנהל התכנון בשני נושאים אלו.