בהמשך לחוזר ראש מינהל 09/2022 מיום 1.8.2022 בנושא הקמת מנגנון לתשלום שכר העובדים הפלסטינים באמצעות העברה בנקאית, אשר נשלח לציבור המעסיקים ואף פורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה: חוזר 09/2022 ובמטרה להפסיק את תשלומי השכר של העובדים הפלסטינים במזומן, הריני לעדכנכם על השלמת הקמת המנגנון ותחילת הפעלתו, כמפורט להלן: