תמונת מצב מהשטח:
סיפורו המדהים של פרויקט ענק שהחל לפני 9 שנים עם מתחם ראשון של בינוי פינוי,
שבמסגרתו יבנו 616 יח"ד ואשר התרחב לשני מתחמים נוספים ובסך הכלל כ-1,212 דירות חדשות,
הצפויות לשנות את פני השכונה