במחוז תל אביב עלו המחירים ב-1.9% ובמחוז ירושלים ב-1.6%. בדירות עם שוכר חדש עלה מחיר השכירות ב-6.5%. מדד תשומות הבנייה עלה ב-0.6% והשלים עלייה של 6.6% בשנה