כידוע, בחודשים האחרונים הגיעו לישראל אלפי עובדים זרים לענף הבניין במסגרת הסכם בילטראלי בין
ישראל והודו.
כל העובדים הזרים אשר הגיעו לישראל עברו מבחני מיון מקצועיים לבדיקת כישוריהם. המבחנים נערכו
במדינת המוצא של העובדים בצורה מפוקחת, על ידי בוחנים מקצועיים, בהתאם למתווה בחינות שהוחלט
על ידי משרד השיכון.