אושרה תכנית בינוי ופיתוח, "מתחם המלך חזקיהו" בשכונת נווה-דוד שבמערב חיפה, במסגרה יוקמו 195 יח"ד חדשות, בשלושה בניינים חדשים ו-2,510 מ"ר שמיועדים למסחר